Fachowa i kompleksowa pomoc prawna

 

 

AEQUITAS SEQUITUR LEGEM

O Kancelarii
 

Oferta Kancelarii adresowana jest do osób fizycznych oraz do Klientów biznesowych. Klientom indywidualnym oferujemy kopleksowy zakres pomocy prawnej  w sprawach osobistych oraz majątkowych. Przedsiębiorcom zapewniamy profesjonalne wsparcie związane z prowadzoną przez Nich działalnością gospodarczą. Ponadto Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc prawną osobom starającym się o uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa, błędnie, potocznie zwanego „rozwodem”, „rozwodem kościelnym”.

Kancelaria gwarantuje profesjonalne doradztwo prawne oraz zapewnia klientom pełną poufność w zakresie świadczonych usług. Konsultacje i pomoc prawna udzielane są na najwyższym poziomie. W ramach usług Kancelarii mieści się doradztwo prawne oraz reprezentacja przed sądami i organami administracji.

W celu doskonalenia naszych usług, Kancelaria podjęła współpracę z głównym specjalista ds. bhp inż. Dariuszem Cwynar www.bhplancut.pl, co daje nam możliwość fachowej pomocy w sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (np. uznanie wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy).

KOMPETENCJE:

Aneta Cwynar – Radca Prawny, Prawnik Kanonista

Ukończyła studia prawnicze w 2009 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. W latach 2010 – 2013 odbyła trzyletnią  aplikacje  radcowską  w  Okręgowej Izbie  Radców  Prawnych  w Rzeszowie. W 2010 r. ukończyła Wyższą Szkołę Prawa i Administracji z siedzibą w Rzeszowie – na kierunku administracja.

Jest absolwentką prawa kanonicznego na  Wydziale Prawa Kanonicznego  Uniwersytetu  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie w 2015 r. zdobyła tytuł zawodowy magistra prawa kanonicznego.

Ponadto zdała wymagany egzamin licencjacki uzyskując tytuł kościelny licencjata prawa kanonicznego (licenciatus in iure canonico).

W praktyce specjalizuje się w sprawach o uzyskane stwierdzenia nieważności małżeństwa, sprawach rodzinnych, sprawach pracownczych oraz sprawach o odszkodowania.