Fachowa i kompleksowa pomoc prawna

 

 

AEQUITAS SEQUITUR LEGEM

Prawo kanoniczne
 

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie problematyki uregulowanej w Kodeksie prawa kanonicznego, w tym w szczególności w postepowaniu o stwierdzenie nieważności małżeństwa (błędnie potocznie określanym jako „rozwód kościelny") prowadzonym przed Trybunałami Kościelnymi, zgodnie z instrukcją „Dignitas connubi"

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, począwszy od ogólnej porady na temat procesu oraz ustalenia tytułów nieważności, przez sporządzenie skargi powodowej, identyfikację przeszkód małżeńskich, zebraniu odpowiedniej dokumentacji i innych środków dowodowych.

 W szczególności służymy pomocą w:

 • udzielenie wyczerpującej konsultacji prawnej dotyczącej stwierdzenia nieważności małżeństwa oraz procesu sądowego;
 • ustalenie podstawy prawnej nieważności małżeństwa;
 • sporządzenie skargi powodowej;
 • sporządzenie odpowiedzi na skargę powodową;
 • sporządzenie skargi wzajemnej;
 • sporządzenie rekursu przeciwko odrzuceniu skargi powodowej w przypadku jej odrzucenia przez Trybunał;
 • sporządzenie pisemnego głosu obrończego po publikacji akt;
 • sporządzenie odpowiedzi na uwagi przedwyrokowe obrońcy węzła;
 • sporządzenie apelacja do II instancji;
 • sporządzenie prośby o wyznaczenie III instancji w Polsce;
 • sporządzenie apelacji do Roty Rzymskiej jako III Instancji;
 • zaskarżenie wyroków dotkniętych wadą usuwalną lub nieusuwalną (querella nullitatis);
 • innego rodzaju usługi prawne na życzenie klienta;
 • ustalenie czy są podstawy do przeprowadzenia procesu skróconego wprowadzonego przez papieża Franciszka;
 • wybór właściwego sądu kościelnego;